Witaj!

Potrzeba działania społecznego jest znacząco związana z życiem człowieka, a bezinteresowna pomoc związana  z  przekazem  religijnym i tradycją stanowi fundament naszej kultury. Wolontariat wcześniej określany jako filantropia, dobroczynność istniał od zawsze. Ludzie pomagali sobie wzajemnie, bo tylko w ten sposób mogli przetrwać w pełnym zagrożeń świecie.

Angażowanie się w życie społeczne poprzez wolontariat stanowi okazję do poznania siebie i świata, do wyjścia mu naprzeciw. Wolontariat uczy radości życia, pozwala na głębsze przeżywanie dobra poprzez dawanie siebie innym oraz dostarcza satysfakcji z dobrze wykonanej pracy.

Niniejsza strona powstała dla Wolontariuszy Fundacji ARS oraz szerzenia postaw wolontariatu.

Reklamy